Bartels Horse & Health Instituut vindt zijn oorsprong in 2004. In dat jaar behaalde Gisella Bartels de beschermde en erkende titel dierenfysiotherapeut.  Daarna startte Gisella met haar praktijk voor dierfysiotherapie, waarbinnen ze zich richtte op fysiotherapie voor paarden. Deze praktijk werd onder de naam Paardenfysiotherapeut.nl bekend.

Gisella Bartels fysiotherapie voor paarden

Gisella Bartels en D’Artagnan in een PSG proef.

Fysiotherapie voor paarden en (top)sport

Vanaf het begin was er een sterke relatie tussen de dierfysiotherapie en de sport. Zelf beoefenen Gisella en haar parnter Laurens de sport tot op hoog niveau. Ook onder de klanten bevindt zich een groot aantal professionele ruiters, waarvan enkelen  tijdens diverse Olympiades mooie prestaties neer wisten te zetten.
Door fysiotherapie voor paarden, training en management te combineren werd en wordt het beste resultaat bereikt. Later werd daar nog een belangrijke tak aan toegevoegd: educatie. Door ruiters , eigenaren en instructeurs te laten delen in de opgedane kennis is het nog beter mogelijk problemen vroegtijdig te herkennen en deze gericht aan te pakken.

Nieuwe naam: Bartels Horse & Health Instituut

Inmiddels is de praktijk omgedoopt van Paardenfysiotherapeut in Bartels Horse & Health Instituut. Hoewel fysiotherapie voor paarden nog altijd een hoofdrol speelt is het dienstenpakket inmiddels een stuk breder. Van het behandelen en ‘finetunen’ van sportpaarden middels fysiotherapie en chiropraxie tot trainings- en managementoptimalisatie. En van het verzorgen van themadagen, clinics en opleidingen tot het bevorderen van de samenwerking tussen diverse deskundigen.

In de loop der jaren is er een fijn netwerk van specialisten ontstaan waarmee Gisella Bartels en haar team samenwerken. Zo werken we samen met  dierenartsen, hoefsmeden,  zadelpassers en voedingsdeskundigen. Gezamenlijk zorgen we voor een optimaal functionerend paard.

Met het het groeien van het aantal aanvragen en het aantal aangeboden diensten kwam ook het punt waarop het aantal medewerkers moest worden uitgebreid om aan de vraag te voldoen. Naast Gisella Bartels houdt ook dierenfysiotherapeut Nicole Zomer zich bezig met fysiotherapie voor paarden binnen de praktijk. Daarnaast is er een administratief en organisatorisch ondersteuner bij de praktijk betrokken en wordt er bij de opleiding en themadagen gewerkt met diverse praktijktrainers en collega-dierenfysiotherapeuten. Daarnaast werken we prettig samen met diverse ruiters, trainers en vrijwilligers.

• Fysiotherapie en chiropraxie

Passief bewegingsonderzoek van de wervels van de rug.

De toekomst van de paardensport

De paardensport ontwikkelt zich in een hoog tempo. Enerzijds zijn paarden zijn tot steeds grotere prestaties in staat, anderzijds worden de verschillen in de top steeds vaker bepaald door details. Dierwelzijn wordt een steeds belangrijker aspect. Zowel de fysieke als mentale gesteldheid van paarden krijgen terecht steeds meer aandacht.
In de paardensport horen ‘happy athletes’: paarden die goed in hun vel zitten en optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten, hun capaciteiten. Zonder beperkt te worden door fysieke of mentale onbalans of disfunctioneren.

Aandacht voor wervelkolom en management.

Waar voorheen alleen benen en ingewanden aandacht kregen, krijgen nu ook andere delen van het lichaam, zoals wervelkolom, bekken, spieren en bijvoorbeeld kaakgewricht en gebit de aandacht die nodig is.
Behalve diergeneeskundige zorg spelen ook fysiotherapie voor paarden en chiropraxie hierin een belangrijke rol. Door het verhelpen van pijn, een blokkade of een bewegingsbeperking kan een paard doorgaans beduidend beter functioneren of herstellen.
De ruiters die dit alles erkennen en herkennen zijn de voorbeelden van deze tijd. Het diervriendelijke en nauwkeurig managen en trainen van paarden wordt meer en meer gewaardeerd.

Kennis en ervaring combineren.

De kennis over het paardenlichaam en de mogelijkheden op het gebied van onderzoek en behandeling nemen nog steeds toe. Steeds meer paardeneigenaren, trainers en stalhouders zijn zich bewust van het belang van kennis. Bartels Horse & Health Instituut heeft dit belang vroegtijdig onderkend en draagt middels clinics, cursusdagen en opleidingen al bijna 10 jaar sterk bij aan de verspreiding van kennis. De combinatie van ervaring en kennis is ideaal. Problemen en blessures kunnen vroegtijdig worden herkend. Training, behandeling of revalidatie van het paard kunnen bovendien zo afgestemd worden dat zowel prestaties als welzijn verbeteren.
Deskundigen specialiseren steeds meer op een specifiek gebied. Het blijft echter van belang breed te blijven kijken. Een paard en zijn omgeving in zijn geheel te monitoren. Door samenwerking wordt specialistische kennis gedeeld en samengevoegd en komen de verschillende disciplines samen tot een optimaal resultaat: een happy athlete, die al zijn talenten kan benutten.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan de visie van Bartels Horse & Health Instituut.

Visie:

Bartels Horse & Health Instituut gelooft in een paardensport, waarin welzijn en prestaties hand in hand gaan. Een sport met optimaal getrainde happy athletes, die vrij zijn van beperkingen en ongemakken. Deze paarden zijn in staat alles uit hun talent en capaciteiten te halen en kunnen tot topprestaties komen.

In deze sport, waarbij de paarden tot steeds grotere prestaties komen, het meer en meer aankomt op details en waarin paardenwelzijn zeer terecht een steeds belangrijker punt van aandacht wordt, is het van groot belang de fysieke en mentale toestand van het sportpaard regelmatig in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.
Door het gehele lichaam geregeld te laten controleren en vroegtijdig aandachtspunten op te sporen kunnen grote problemen of blessures veelal voorkomen worden. Zo verschuift de focus van curatief naar preventief onderzoeken en behandelen.

Het vergroten en delen van de kennis over paarden, hun gezondheid en behoeften vormt een essentieel onderdeel bij het verbeteren van het welzijn en prestaties.

Tenslotte werken in een ideale situatie alle deskundigen die betrokken zijn bij de begeleiding van een paard samen, waarbij naast de eigen doelen ook het gemeenschappelijk doel voor ogen wordt gehouden.

Missie:

Bartels Horse & Health Instituut houdt zich bezig met de fysieke begeleiding van sportpaarden, de overdracht van essentiële kennis op dit gebied en het samenbrengen van deskundigen. Dit alles om sportpaarden ‘happy athletes’ te laten zijn. Hoe we precies

werken en welke diensten we aanbieden kunt u hier lezen.

Fysiotherapie en chiropraxie
Rugpijn paard, blokkade paard, fysiotherapie paard
Gisella Bartels Dressuurtraining Fysiotherapie paard, paardenfysitoherapie