Fysiotherapie en chiropraxie

Het bewegingsapparaat van paarden zo goed mogelijk laten functioneren

Bartels Horse & Health Instituut zet fysiotherapie en chiropraxie voor paarden in om het bewegingsapparaat zo goed
mogelijk te laten functioneren. Of het nu gaat om finetunen of perfectioneren , het verhelpen van grotere problemen
of ondersteuning bij revalidatie.

Bartels bewegingsapparaat

Bewegingsapparaat van paarden

Een paard goed managen en trainen vereist kennis. Bovendien maakt kennis onze passie en sport nóg interessanter. Tijdens onze themadagen komen steeds verschillende onderwerpen aan bod. Denk aan de wervelkolom, voeding, revalidatie, pijn en meer. Geschikt voor zowel professionals als serieuze paardenliefhebbers.

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

Wetenschappelijk onderzoek heeft het belang van deze therapieën al veelvuldig bewezen. Fysiotherapie en chiropraxie voor paarden zijn inmiddels onmisbaar bij een goede begeleiding van een (sport)paard.
Door het oplossen van kleine of grote beperkingen, gevoeligheden of asymmetrie kunnen de prestaties bevorderd worden. Tevens werkt deze vorm van behandelen preventief. Problemen, beschadigingen of pijn worden in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord en aangepakt, waarmee blessures voorkomen kunnen worden. Ook bij revalidatie na een blessure, ziekte of periodes van verzet hebben fysiotherapie en chiropraxie zich reeds bewezen. Diverse onderzoeken tonen onder andere aan dat er een zeer positieve invloed is op paslengte, symmetrie, beweeglijkheid van de wervelkolom, spierspanning of -tonus en pijn.

INDICATIES

Voor een humane sporter is fysiotherapeutische begeleiding vaak heel normaal. Een regelmatige controle kan blessures voorkomen. En zodra er echter ergens iets vast zit, er een pijntje de kop op steekt of het bewegingsapparaat op een andere manier even niet optimaal functioneert wordt er zeker een bezoek gebracht aan een sportfysiotherapeut.
Paarden zijn ook atleten, sporters. Daarnaast zijn ze meesters in het compenseren. Zij kunnen niet met woorden aangeven wat er aan de hand is, maar er zijn diverse signalen die ons duidelijk maken dat ze een behandeling kunnen gebruiken.

Indicaties voor fysiotherapie bij paarden zijn:

Verzet

bokken, steigeren, tegen de hand komen, vluchten of staken.

Links-rechts verschillen

verschil in aanleuning links en rechts, verschil in buiging links en rechts, verschil in linker en rechter galop, verschil in het uitvoeren van zijgangen of in de landing na een sprong.

Pijnlijke rug of boos bij het aansingelen of poetsen in dat gebied

gevoelig bij poetsen en/of opzadelen, gevoelig of lastig bij opstappen.

Moeilijkheden bij de training

aanleuning te sterk, te licht of wisselend per houding, achterblijven van de spierontwikkeling ondanks training. Moeite met terugspringen of juist bij het openen op een hindernis. Moeite met verzamelen of juist verruimen.

Sommige vormen van onregelmatigheid

Sommige vormen van kreupelheid blijken uit rug, hals of SI gewricht te komen.

Het in topvorm houden van topsportpaarden

voordat een probleem, beperking of pijnlijke structuur merkbaar wordt in de training pakken we dit aan, zodat ruiter en paard topprestaties kunnen neerzetten en de kans op blessures gereduceerd wordt

DIAGNOSE EN BEHANDELING

Voordat een behandeling ingezet wordt is het van belang eerst een specifieke fysiotherapeutische diagnose te stellen. Dit stelt de therapeut in staat heel gericht te behandelen en meer te doen dan alleen het bestrijden van symptomen. Voor een behandeling hebben we de beschikking over diverse technieken. Denk hierbij aan mobilisaties en manipulaties, maar ook aan taping, dry needling, massage en (trainings)advies. Ook de samenwerking met andere professionals is van groot belang. Na de intake bespreken we eerst ons plan, waarbij zowel behandeling, training als management worden meegenomen, om zo samen met de eigenaar, ruiter en eventuele andere deskundigen tot een optimaal resultaat te komen.

ONDERZOEK

Fysiotherapie en chiropraxie voor paarden bestaat naast behandelen altijd uit een onderzoek (/intake) of controle. Dit is de eerste stap op weg naar een zo goed mogelijk resultaat. Met het opstellen van een diagnose en het in kaart brengen van de aandachtspunten en hun onderlinge samenhang kan gericht gewerkt worden aan een oplossing. Wij werken daarom met een uitgebreide intake waarbij we zeer precies het hele paard testen op pijnlijkheid, blokkades, asymmetrie, coördinatie en andere belangrijke aspecten. Aan het einde van dit onderzoek, dat circa een uur duurt, bespreken we de bevindingen en zetten we ons plan uiteen.

onderzoek

ONDERZOEKSVORMEN

Het onderzoek begint met een vraaggesprek waarin de eventuele klacht of aandachtspunten besproken worden, evenals de veterinaire geschiedenis, de training en de wijze van houden.

Hierbij worden bouw, houding en bespiering kritisch bekeken.

De palpatie geeft informatie over spierspanning, eventuele warmte, zwelling of pijnlijkheid.

De bewegingsanalyse op harde en zachte bodem is een zeer essentieel onderdeel. Uiteindelijk gaat het erom dat een paard gezond en vrij van pijn of beperkingen kan bewegen. Door een paard in beweging te analyseren krijgen we een goede indruk van zijn voorkeuren, het spiergebruik, de beweging van de wervelkolom, maar ook de bewegingsafloop van de benen. Eventuele kreupelheden of coördinatieve problemen worden zo ook tijdig herkend.

Hierin testen we passief de gehele wervelkolom, het bekken, de benen, de spieren en andere betrokken structuren op bewegingsbeperkingen, blokkades en pijnlijkheid.

Hieronder vallen onder andere neurologische testen, die iets kunnen zeggen over het functioneren van het zenuwstelsel, maar ook buigproeven, controle van de ligging van het zadel en observatie van ruiter en paard in de training vallen hieronder.

Ieder onderdeel uit dit onderzoek geeft ons de informatie en handvatten die nodig zijn om het paard beter te laten functioneren. Het leidt tot een behandelplan op maat, goed onderbouwd advies en waar nodig gerichte doorverwijzing. De totaalaanpak kan zorgen voor structurele verbeteringen bij het paard, doordat alle facetten alsmede mogelijke oorzaken aangepakt worden. Fysiotherapie en chiropraxie voor paarden vormt op deze manier een zeer complete en waardevolle begeleiding voor ieder (sport)paard.

Bartels fysiotherapie

BEHANDELING

Fysiotherapie en chiropraxie voor paarden bieden diverse behandeltechnieken en behandelmogelijkheden. Vaak zal een combinatie van technieken of methoden worden ingezet voor optimaal resultaat. Ook de intensiteit en frequentie van behandelen zijn bepalend voor het effect. In iedere fase van een behandeltraject wordt bekeken welke technieken, methode, intensiteit en frequentie het beste is voor uw paard.

BEHANDELVORMEN

Deze technieken worden ingezet om blokkades en bewegingsbeperkingen in gewrichten, waaronder wervelkolom en bekken,op te lossen of te verbeteren. Een manipulatie wordt ook wel ‘kraken’genoemd, omdat er soms een krakend geluid bij te horen is. Dit is echter niet altijd het geval en het geluid zegt ook niets over de effectiviteit van de techniek. Bij een manipulatie wordt een snelle impuls gegeven aan een gewricht, veelal vanuit een positie dicht bij de eindstand. Zo wordt het gewricht verder naar de eindstand bewogen, waarmee de beweeglijkheid hersteld wordt. Naast de puur mechanische verklaring voor de werking van deze techniek kan ook een groot deel van de werking verklaard worden door de reactie van het zenuwstelsel. Door de manipulatie kan het gewrichtskapsel ontspannen en is er minder nociceptieve input, en dus minder pijn. Mobilisaties zijn bewegingen die eveneens aangrijpen op een gewricht. De therapeut bepaalt de richting en de druk die nodig zijn en beweegt het gewricht herhaaldelijk om de beweeglijkheid te bevorderen.

manipulaties en mobilisatie

Medical taping wordt humaan al decennia met veel succes ingezet. Ook bij paarden is tape veelzijdig inzetbaar. De elastische tape werkt op diverse manieren in op het lichaam. Het kan de circulatie bevorderen en zorgen voor relaxatie of juist aanspanning van een spier of spiergroep. Tevens wordt het ingezet om via het zenuwstelsel bij te dragen aan een verbeterde proprioceptieve input (het bewustzijn van de positie van het lichaam en de standen van gewrichten). De manier waarop de tape wordt aangebracht is zeer bepalend voor de effectiviteit. De hoeveelheid rek, de richting of de vorm waarin de tape wordt geknipt is van grote invloed op de werking.

medical taping

Dry needling is een behandeltechniek die zeer effectief is bij het verminderen van pijn en het normaliseren van spierspanning. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van zeer dunne steriele naalden. Deze worden ingezet bij triggerpoints in de spieren. Ze hebben tot doel de pijnlijkheid te verminderen, de tonus te normaliseren en daarmee het bewegingspatroon te optimaliseren. Dry needling is een techniek die als pijnlijk ervaren kan worden, maar wel zeer effectief is. De meeste paarden ondergaan de behandeling zonder al te veel afweerreactie. Een groot voordeel van deze techniek is de direct aanzienlijke vermindering van pijnlijkheid, waardoor het paard minder ongemak ervaart. Hierdoor kunnen technieken zoals mobilisaties en manipulaties beter worden toegepast.

Massage wordt doorgaans ingezet om de spierspanning of –tonus te normaliseren, de beweeglijkheid en houding te optimaliseren en pijn te verminderen. Massage kent vele positieve effecten,:

  • Het is bevorderlijk bij herstelprocessen.
  • Het stimuleert het biochemische processen in het lichaam waardoor stoffen zoals serotonine (gelukshormoon) en endorfinen (lichaamseigen pijnstiller) worden afgegeven.
  • De afgifte van stresshormonen wordt geremd en door de toediening van aangename prikkels wordt er minder pijn waargenomen.
  • Als gevolg van de segmentale relaties binnen het lichaam beïnvloed je met massage niet alleen de huid, fascia en spieren die daadwerkelijk gemasseerd worden, maar ook andere structuren die vanuit hetzelfde segment worden aangestuurd. Denk hierbij aan botten, gewrichten, maar ook organen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft de diverse positieve effecten van massage aangetoond. Nog altijd is het een waardevolle behandelwijze die binnen ons bedrijf doorgaans in combinatie met andere technieken wordt ingezet.
Massage paard, opleiding tot sportmasseur voor paarden, fysiotherapie voor paarden, Gisella Bartels

Bij het oplossen van fysieke problemen of het voorkomen daarvan kan niet voorbij worden gegaan aan de training. Juist daarin zit vaak de sleutel tot succes. Door de training van het paard samen met eigenaar of ruiter te analyseren en vervolgens af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van het paard wordt een situatie gecreëerd waarin het paard zijn volledige potentie kan benutten. En dat op een manier waarbij zijn lichaam zo goed en gezond mogelijk gebruikt wordt. Het trainingsadvies is niet puur een rijtechnisch verhaal, het is vooral een plan dat gebaseerd is op de biomechanica van het paard en de geconstateerde problemen en aandachtspunten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van de ruiter. Zo kan het paard heel gericht getraind worden, waarbij herstel beter mogelijk is en de kans op blessures of problemen gereduceerd wordt.

training paard

Beweginganalyse als onderdeel van een consult van Bartels Horse & Health Instituut

Naast de fystioherapeutische begeleiding en het trainingsadvies is er vaak veel winst te behalen bij het optimaliseren van het management van het paard. Denk hierbij aan voeding, wel of geen weidegang, de hoeveelheid beweging, de hoogte waarop voer wordt aangeboden, beslag, de ligging van het zadel, gebitscontrole, wedstrijdplanning en meer. Alle facetten die een rol spelen bij het functioneren, presteren en welbevinden van een paard zijn de moeite waard om te bespreken.

Bartels Horse & Health Instituut

Managementadvies kan onder andere gaan over huisvesting en beweging.

Naast de fystioherapeutische begeleiding en het trainingsadvies is er vaak veel winst te behalen bij het optimaliseren van het management van het paard. Denk hierbij aan voeding, wel of geen weidegang, de hoeveelheid beweging, de hoogte waarop voer wordt aangeboden, beslag, de ligging van het zadel, gebitscontrole, wedstrijdplanning en meer. Alle facetten die een rol spelen bij het functioneren, presteren en welbevinden van een paard zijn de moeite waard om te bespreken.

Ieder onderdeel uit dit onderzoek geeft ons de informatie en handvatten die nodig zijn om het paard beter te laten functioneren. Het leidt tot een behandelplan op maat, goed onderbouwd advies en waar nodig gerichte doorverwijzing. De totaalaanpak kan zorgen voor structurele verbeteringen bij het paard, doordat alle facetten alsmede mogelijke oorzaken aangepakt worden. Fysiotherapie en chiropraxie voor paarden vormt op deze manier een zeer complete en waardevolle begeleiding voor ieder (sport)paard.