De training van een paard: cruciaal onderdeel in de paardensport

In de training van een paard en in de wedstrijdsport komt alles wat we doen bij Bartels Horse & Health Instituut samen.  In de training kunnen oorzaken gevonden worden voor problemen, maar het kan juist ook de oplossing zijn van problemen en daarmee de sleutel zijn tot succes.
Training is de basis voor het neerzetten van goede prestaties. Soms is echter niet duidelijk waarom prestaties uitblijven of verminderen. Een paard kan bijvoorbeeld in verzet komen, stijf zijn,  snel moe worden, slecht buigen, moeizaam verzamelen of steeds net een springfout maken. Geregeld wordt nog gedacht dat dit te maken heeft met een gebrek aan inzet of medewerking van een paard. Vaak denkt men ook dat dit enkel een ‘rijtechnisch probleem is’.  Na een grondig onderzoek van het lichaam blijkt in vrijwel al deze gevallen dat een fysiek probleem ten grondslag ligt aan het verminderd presteren of verzet.
Na een diagnose en behandeling kan gerichte training helpen bij het herstel en het bereiken van het gewenste niveau.

Fysiotherapie en training combineren

De combinatie van fysiotherapie en chiropraxie voor paarden en gerichte training heeft zich inmiddels meer dan bewezen. Het oplossen van een blokkade of bewegingsbeperking is erg fijn voor het paard, maar hij dient daarna wel te leren en ervaren dat hij zijn lichaam daarna anders kan en moet gebruiken. Dit voorkomt tevens dat de bewegingsbeperking of blokkade snel weer ontstaat. Datzelfde geldt voor situaties waarin we uw paard helpen bij pijn of verhoogde spierspanning. Gerichte training zal ervoor zorgen dat het paard zijn lichaam op een goede manier gaat gebruiken waardoor de problemen niet meer zomaar terugkomen. Bovendien kan het paard zich na de behandeling op een goede manier verder ontwikkelen, zonder dat er sprake is van compensatie of een ongezonde houding of bewegingspatroon.
Het is ideaal als we een paard geregeld zien voor preventieve checks. Zo kunnen we (dan nog) kleine bewegingsbeperkingen, pijnlijkheid of andere problemen in een vroeg stadium verhelpen en het paard in staat stellen zich steeds op een goede manier verder te ontwikkelen.
Paarden zijn meesters in compenseren. Ook laten ze pijn vaak pas in een laat stadium zien. Zo lopen ze ongemerkt lang door met problemen. Uw training zal hierdoor minder effectief en uiteindelijk minder prettig verlopen. Een bijkomend voordeel van de combinatie van training en fysiotherapie is dat u als ruiter of trainer uw paard nog beter leert kennen. Ook zelf leert u steeds beter wat voor soort training op welk moment het meest effectief is.

Gisella Bartels fysiotherapie voor paarden, training van een paardTraining in overleg met uw fysiotherapeut

De fysiotherapeuten van Bartels Horse & Health Instituut zijn deskundigen op het gebied van het bewegingsapparaat. Ze zijn er in getraind uit te gaan van de mogelijkheden en beperkingen van het paardenlichaam. Ze beperken zich niet tot rijtechnische tips, maar focussen juist op dat wat voor úw paard belangrijk is in de training. Hierdoor kan de spierkracht, flexibiliteit, coördinatie en het uithoudingsvermogen van uw paard sterk verbeteren.
Zo is het voor het ene paard belangrijk dat hij zijn onderlijn meer leert aanspannen, wil je bij het volgende paard werken aan flexibiliteit of core stability  en wil je bij weer een ander paard heel gericht bepaalde spieren van de achterhand sterker maken. Gerichte training hiervan, met de juiste oefeningen, juiste intensiteit en juiste uitvoering kan er voor zorgen dat uw paard wel het gevraagde aankan of nog beter kan presteren.

Blessures bij uw paard voorkomen

Training in overleg met uw fysiotherapeut is niet alleen geschikt of nodig voor paarden met een probleem. Het kan namelijk ook zorgen voor blessure preventie. Sommige paarden zetten op concours mooie prestaties  neer maar gebruiken hun lichaam hierbij niet optimaal. Een blessure ligt dan op de loer. Onze aanpak zorgt voor een gezond lichaamsgebruik dat uw paard ook op lange termijn gezond en tevreden houdt. Of het nu gaat om een jong getalenteerd paard dat rustig opgebouwd moet worden, een top dressuurpaard of een internationaal springpaard, deze aanpak kan ertoe leiden tot uw paard in staat is op een goede manier gebruik te maken van al zijn capaciteiten. Topprestaties leveren waarbij het lichaam op een gezonde manier gebruikt en getraind wordt is hetgeen we naar streven.

Gerichte begeleiding voor u en uw paard

Voordat we trainingen en trainingsadvies geven analyseren we de training. Een analyse van de training maakt duidelijk hoe het lichaamsgebruik is van het paard, wat wel en niet goed functioneert en wat de invloed van de ruiter daarop is. Op basis daarvan maken we een plan om uw training en uw paard te verbeteren. In zo’n plan combineren we onze kennis van anatomie, biomechanica en trainingsleer met rijtechnische aspecten en de mogelijkheden en beperkingen van uw paard. Uiteraard bekijken we ook wat voor u mogelijk is en betrekken we indien mogelijk uw eigen trainer in dit plan. Onze eigen ervaring met de training van paarden en de paardensport zorgt ervoor dat deze aanpak goed toepasbaar is voor u als (wedstrijd)ruiter.Gisella Bartels Dressuurtraining Fysiotherapie paard, paardenfysitoherapie

Training  van een paard is dus een essentieel onderdeel als het gaat om het verbeteren of revalideren van een paard. Wij bieden daarbij begeleiding in de vorm van instructie of trainingsschema’s . Of het nu gaat om het rijden van betere zijgangen, vaker foutloos rijden, een mooiere aanleuning of meer verzameling en buiging in een pirouette: gerichte training waarbij heel specifiek bepaalde delen van het lichaam worden verbeterd is voor ieder paard van belang.

Clinic

Indien u het interessant vindt om eens te zien het horen hoe wij tegen de training van een paard aankijken, dan is de BBB-clinic zeer geschikt voor u. In deze clinic met geheel beschilderd paard combineren wij onze kennis en inzichten met de training van een aantal sportpaarden. U kunt kijken, vragen stellen en hopelijk geïnspireerd thuis verder gaan met uw eigen paard.